قیمت روز عایق بام ایزوگام

شرکت باران بام راه

قیمت روز عایق بام ایزوگام

لیست قیمت برخی از محصولات شرکت باران بام راه به شرح زیر می باشد

۱-ایزوگام غرب گستر دلیجان                   هر متر با نصب                  ۹۰۰۰           تومان

 

۲-ایزوگام بام گستر دلیجان ۱۱۷               هر متر با نصب                  ۹۵۰۰           تومان

 

۳-ایزگام بام پوشان دلیجان                       هر متر با نصب                 ۸۰۰۰            تومان

 

۴-ایزوگام گستر بام دلیجان                      هر متر با نصب                 ۹۰۰۰            تومان

 

۵-ایزوگام سراپوش دلیجان                       هر متر با نصب                 ۹۵۰۰           تومان

 

۶-ایزوگام پشم شیشه ایران                    هر متر با نصب                 ۹۵۰۰           تومان

 

۷-ایزوگام مرجان دلیجان                           هر متر با نصب                ۸۰۰۰           تومان

 

۸-ایزوگام مهیار گستر دلیجان                  هر متر با نصب                  ۸۰۰۰          تومان

 

۹-ایزوگام شرق دلیجان                            هر متر با نصب                 ۸۰۰۰          تومان

 

۱۰-ایزوگام سینا بام دلیجان                     هر متر با نصب                  ۹۰۰۰          تومان

 

۱۱-ایزوگام رعدان گستر دلیجان                هر متر با نصب                 ۸۰۰۰         تومان

 

۱۲-ایزوگام شرق مشهد                        هرمتر با نصب                     ۸۵۰۰         تومان

لازم به ذکر میباشد که ایزوگام بر حسب رول مصرفی نصب می گردد

بازدید و مشاوره رایگان در تمام نقاط

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷              ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰                  ربیعی