قیمت ایزوگام -باران بام راه 09121453097

ایزوگام دلیجان ۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷ایزوگام با نصب و اجرا :

قیمت ایزوگام
قیمت ها  با نصب و اجرا می باشد

قیمت ایزوگام سایبان شرق دلیجان                 هر متر           ۸۵۰۰            تومان

قیمتایزوگام بام گستر دلیجان با ثبت ۱۱۷.       هرمتر            ۹۵۰۰           تومان

 

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان باثبت ۱۱۷        هرمتر            ۹۰۰۰           تومان

 

قیمت ایزوگام  غرب گستر دلیجان  ساده          هرمتر          ۰ ۸۵۰          تومان

 

قیمت ایزوگام غرب گستردلیجان   فویلدار         هرمتر           ۰ ۹۰۰           تومان

 

قیمت ا یزوگام مرجان بام دلیجان                      هرمتر            ۹۰۰۰           تومان

 

قیمت ایزوگام  بامگستر اصل تهران                  هرمتر            ۹۵۰۰            تومان

 

قیمت ایزوگام اصل تهران                                 هرمتر            ۸۰۰۰            تومان

 

قیمت ایزوگام بامپوشان دلیجان                        هرمتر            ۷۵۰۰            تومان

 

قیمت ایزوگام نمونه  دلیجان                             هر متر           ۷۵۰۰            تومان

 

قیمت ایزوگام پشم وشیشه ایران فویلدار         هر متر           ۹۵۰۰            تومان

 

قیمت ایزوگام بام گستر الوند آسیا                    هر متر           ۸۷۰۰            تومان

 

قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان                     هر متر          ۸۰۰۰            تومان

 

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان                         هرمتر            ۸۵۰۰            تومان

 

قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان                        هرمتر             ۸۵۰۰            تومان

 

قیمت ایزوگام شرق  مشهد ثبت ۶۷۳۶             هرمتر             ۸۷۰۰            تومان

ایزوگام بام پوشان ، سامان دلیجان ، گستربام دلیجان ،

ایزوگام غرب گستر دلیجان دارنده استاندارد اروپا با نازلترین قیمت برای مصرف کننده

برای مشاوره رایگان در خصوص انواع ایزوگامها میتوانید با ما در تماس باشید.

قیمت فوق ایزوگام با نصب و اجرا بر حسب متر مصرفی میباشد.

مواردی که جلوی آنها “ساده” یا “فوئلدار” درج نشده است.قیمت بر اساس فوئلدار می باشد.

 

 

( تعهد به حفظ کیفیت و ارتقای رضاتمندی مشتری )

باران بام راه در جهت انجام پروژه های عایق سفید، ایزوگام، قیروگونی، آسفالت، محوطه ساژی و لکه گیری ، رفع نم و رطوبت از ساختمانی با مجربترین کادر اجرایی در خدمات شماست .

 

****

 

جهت ارتباط با مدیریت باران بام راه و اخذ مشاوره یا قیمتهای روز میتوانید با شماره های       ۷۷۳۹۳۲۸۸     –  ۰۲۱

 

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷

                                                                                              ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰