قیمت ایزوگام – باران بام راه

ایزوگام  ساده

ایزوگام  ساده دو لایه با روکش تالک حاوی تیشو و پلی استر و قیر پلیمری و…برای .استفاده در سطوح مختلف بکار می رود

ایزوگام با روکش آلومینیوم

عایق های رطوبتی ایزوگام  با اضافه شدن یک لایه آلومینیوم بصورت پیش فشرده باعث افزایش مقاومت حرارتی آن شده و از تابش مستقیم نور آفتاب بر روی عایق جلوگیری می کند.هم چنین باعث دوام و طول عمر بیشتر خواهد شد.این نوع عایق رطوبتی با سطوح صیقلی و زیبای خود .عالیترین نوع عایق رطوبتی بویژه حهت سطوح شیب دار می باشد

 

 

 1.  قیمت  ایزوگام غرب گستر دلیجان                              هر متر با اجرا                                 ۹۰۰۰ تومان 

 2. قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ۱۱۷                           هرمتر با اجرا                                  ۹۵۰۰تومان

 3. قیمت ایزوگام نمونه ایران استاندارد                           هرمتر با اجرا                                  ۸۰۰۰تومان

 4. قیمت ایزوگام نمونه ایران استاندارد                          هر متر با اجرا                                  ۸۰۰۰تومان

 5. قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان                                 هر متر با اجرا                                  ۸۰۰۰تومان

 6. قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان                                 هر متر با اجرا                                   ۸۰۰۰تومان

 7. قیمت ایزوگام شرق دلیجان استاندارد                       هر متر با اجرا                                    ۸۰۰۰  تومان

 8. قیمت ایزوگام شرق دلیجان استاندارد           هر متر با اجرا                      ۸۰۰۰  تومان

 9. قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان استاندارد      هر متر با اجرا                       ۹۰۰۰  تومان

 10. قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان استاندار        هر متر با اجرا                       ۸۵۰۰  تومان

 11. قیمت ایزوگام طلوع شمس استاندارد           هر متر با اجرا                        ۸۰۰۰ تومان

 12. قیمت ایزوگام طلوع شمس استاندارد           هر متر با اجرا                        ۸۵۰۰  تومان

 

 

 

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷

۷۷۸۲۸۳۸۰

۷۷۳۹۳۲۸۸       ربیعی