قیمت اجرای هر متر ایزوگام

باران بام راه با بیش از ۱۸ سال سابقه کاری

 

با مجربترین کادر اجرایی در تمام نقاط آماده خدمات دهی به هموطنان عزیز می باشد

 

قیمت تعداد از ایزوگامهای ما به شرح زیر می باشد

قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان                  هر متر با اجرا                ۹۵۰۰            تومان

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان  ۱۱۷          هر متر با اجرا                ۹۰۰۰            تومان

قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان               هر متر با اجرا                ۹۰۰۰            تومان

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران               هر متر با اجرا                 ۹۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان                  هر متر با اجرا                 ۹۵۰۰           تومان

قیمت ایزوگام نمونه ایران                          هر متر با اجرا                 ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام شرق دلیجان                       هر متر با اجرا                 ۷۵۰۰           تومان

قیمت ایزوگام شرق مشهد                       هر متر با اجرا                  ۸۵۰۰           تومان

قیمت ایزوگام مرجان دلیجان                     هر متر با اجرا                  ۸۵۰۰           تومان

قیمت ایزوگام طلوع شمس                       هر متر با اجرا                  ۸۵۰۰           تومان

قیمت ایزوگام آفتاب بام شرق                   هر متر با اجرا                   ۸۰۰۰          تومان

قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان            هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام گیتی گستر دلیجان              هر متر با اجرا                  ۹۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام گلپوشش دلیجان                 هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام مهیا گستر                          هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام رها گستر دلیجان                هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰           تومان

در ضمن ایزوگام طبق رول مصرفی محاسبه می گردد

 

ایزوگامها دارای ۵سال بیمه و ۱۰سال ضمانت میباشد

 

 بازدید در تمام نقاط رایگان

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷               ۷۷۳۹۳۲۸۸