قیمت اجرای هر متر ایزوگام

wer

شرکت باران بام راه با بیش از ۱۸ سال سابقه کاری

 

با مجربترین کادر اجرایی در تمام نقاط آماده خدمات دهی به هموطنان عزیز می باشد

 

قیمت تعداد از ایزوگامهای ما به شرح زیر می باشد

قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان                  هر متر با اجرا                ۹۵۰۰            تومان

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان  ۱۱۷          هر متر با اجرا                ۹۰۰۰            تومان

قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان               هر متر با اجرا                ۸۰۰۰            تومان

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران               هر متر با اجرا                 ۹۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان                  هر متر با اجرا                 ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام نمونه ایران                          هر متر با اجرا                 ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام شرق دلیجان                       هر متر با اجرا                 ۷۵۰۰           تومان

قیمت ایزوگام شرق مشهد                       هر متر با اجرا                  ۸۵۰۰           تومان

قیمت ایزوگام مرجان دلیجان                     هر متر با اجرا                  ۸۵۰۰           تومان

قیمت ایزوگام طلوع شمس                       هر متر با اجرا                  ۸۵۰۰           تومان

قیمت ایزوگام آفتاب بام شرق                   هر متر با اجرا                   ۸۰۰۰          تومان

قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان            هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام گیتی گستر دلیجان              هر متر با اجرا                  ۹۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام گلپوشش دلیجان                 هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام مهیا گستر                          هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام رها گستر دلیجان                هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰           تومان

در ضمن ایزوگام طبق رول مصرفی محاسبه می گردد

 

ایزوگامها دارای ۵سال بیمه و ۱۰سال ضمانت میباشد

 

 بازدید در تمام نقاط رایگان

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷               ۷۷۳۹۳۲۸۸