نرخ اجرای آسفالت 09121453097

قیمت اجرای آسفالت و قیرگونی

 

 

 

۱-قیمت آسفالت به ضخامت یک سانتیمتر مربع                                     ۴۰۰۰            تومان

 

۲-قیمت آسفالت نرمه پشت بامی هر متر با اجرا                                   ۶۵۰۰            تومان

 

۳-قیمت آسفالت دستمزد هر تن پخش(اجرت کار)                                 ۳۵۰۰۰          تومان

 

۴-قیمت آسفالت محوطه با هزینه واجرت کار                                         ۲۲۰۰۰۰        تومان

 

۵-قیمت اجرای قیرگونی ۱  لایه با قیر شرکتی ۶۰در ۷۰                          ۸۵۰۰           تومان

 

۶-قیمت اجرای قیرگونی  ۲ لایه با قیر شرکتی  ۶۰د  ۷۰                         ۱۳۰۰۰           تومان

 

۷-اقیمت اجرای  قیرگونی ۳  لایه با قیر شرکتی   ۶۰در۷۰                       ۲۴۰۰۰          تومان

 

۸-قیمت قیر شل ۶۰ در ۷۰ شرکتی درجه یک  هر بش                             ۱۵۵۰۰۰       تومان

 

۹-قیمت قیر مخلوط ۶۰در۷۰شرکتی درجه یک  هر بشکه                         ۱۶۵۰۰۰       تومان

 

۱۰-قیمت قیر سفت کارتونی ۱۲ کیلویی                                                   ۲۰۰۰۰         تومان

 

۱۱-قیمت گونی درجه دو قیرخور مخصوص پشت بام وسرویس                 ۲۵۰۰           تومان

شرکت باران بام راه     با کادر مجرب در خدمت شماست        با ما تماس بگیرید

 

۷۷۳۹۳۲۸۸                   ۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷                ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰          ربیعی